PRISER OG VILKÅR FOR MEDLEMSKAB

Erfagruppe møde- og afmeldingsregler

• Deltagelse i erfagruppe-møder er gratis

• Værtskab for erfagruppe-møderne går på skift mellem gruppens medlemmer.

• Vi tilstræber at der højst er 15 deltagere pr. møde, pladserne fordeles efter først til mølle princippet.

• Har man bekræftet deltagelse i et møde, men udebliver uden at melde afbud senest 2 arbejdsdage før, faktureres et udeblivelsesgebyr på 250,- kr..

Det gratis – men du skal yde. 🙂