MEDLEMSKAB

Som medlem af SwErfa.dk får du adgang til et stort netværk af ressourcepersoner, der alle arbejder med samme udfordringer som dig selv.
Medlemskabet er gratis

Der er dog et par betingelser som SKAL overholdes:

Vi vil ikke have salg og promotion på møderne.

Du skal afholde et møde i ny og næ. (Ca. et hvert andet år)

Når du har tilmeldt dig et møde og ikke kommer uden at melde fra 2 dage før, koster det 250,- kr.

Tilmeld dig på

thomas@swerfa.dk

Eller http://eepurl.com/XHVY

 Husk at anføre navn, virksomhed og hvilken erfa-gruppe du er interesseret i.