FIRMAFORDELE

Der er tid og penge at spare for jeres virksomhed!
Ved at virksomhedens medarbejdere er medlemmer af SwErfa.dk, kan I:

• forkorte konstruktionstid og minimere fejl
• effektivisere den tekniske ordrebehandling og være opdateret omkring nye muligheder
• være generelt orienteret om nye metoder til design, konstruktion og udvikling af produkter
• sikre højere og fortsat udvidede kompetencer for medarbejderne
• opnå optimalt udbytte af SolidWorks gennem bedre viden om programmet
• sikre at medarbejderne fortsat får opdateret deres viden om SolidWorks, så de kan bidrage til at virksomheden, når sine mål
• medvirke til at jeres medarbejdere indgår i, og udvider deres netværk blandt de bedste SolidWorks brugere på markedet
• skabe større arbejdsglæde, da medarbejderne får flere kontakter, de kan sparre med også i dagligdagen, og dermed hurtigere afhjælpe problemer