FORMÅL

SwErfa.dk har til formål, at udvide brugernes viden omkring tekniske programmers stadig større bredde. Dette sker på baggrund af en objektiv tilføjelse af viden og kompetencer, for at sikre at virksomheder og dig som bruger, fortsat udvikler jer og får det fulde udbytte af programmerne.
Tilføjelse af viden sker via erfa-grupper, der selv bestemmer tema og dagsorden for møderne. Her kan du diskutere med andre professionelle brugere ud fra jeres egne erfaringer.

Læs mere om medlemskab
MEDLEMSKAB